implement_knap.jpg (1852 bytes)

RUF gods transport

5/5

Backward.gif (1488 bytes)

RUF systemet kan udvides til at dække hele Europa. Herved bliver automatisk godstransport særdeles interessant.

En stor del af den godsmængde, som i dag transporteres på tog eller lastbil kunne sagtens placeres i mindre containere, som passer til RUF systemet.

Ved at afmontere passagerkabinen på en maxi-ruf kan denne anvendes til om natten at distribuere småt gods overalt i Europa. Det vil reducere miljøbelastningen fra godstransporten og 11 timers regelen er ikke noget problem.

Der vil ikke være problemer med de forskellige nationale standarder, som har plaget togsektoren. RUF standarden er international.

Støjen fra systemet vil blive minimal.

freight3.jpg (5951 bytes) Eu.jpg (23913 bytes) noise2000.jpg (8219 bytes)