plan_knap.jpg (1688 bytes)

Samfundsmæssige konsekvenser

9/10

Backward.gif (1488 bytes)

Forward.gif (1492 bytes)

Indførelsen af det skitserede RUF netværk i Hovedstadsområdet, vil have meget gunstige virkninger. De mest presserende trafikale problemer, køproblemerne, vil blive eliminerede, da et RUF netværk har meget stor kapacitet uden at fjerne kapacitet fra det nuværende vejnet. Ruf'erne kommer tæt på deres destinationer via skinnen og bruger kun vejnettet der, hvor der er kapacitet nok. Den forudsigelige rejsetid via skinnen giver massive tidsbesparelser for brugerne.

Energiforbruget er meget lavt sammenlignet med bilkørsel på grund af den tætte kørsel på skinnerne. Energien kommer fra el produceret på kraftværker eller vindmøller. I dag er elbiler bedre end biler hvad angår CO2 udledning, selv om elektriciteten kommer fra kulfyrede kraftværker. Ruf'er er langt bedre end elbiler, så CO2 problemet kan reduceres kraftigt uden at hæmme samfundets mobilitet, tværtimod.

Pendlertiden er idag en irriterende stresstid, som belaster en stor del af befolkningen hver eneste dag. Ved hjælp af RUF netværket bliver hovedparten af pendlerturen konverteret til konstruktiv tid. Den kan anvendes til afslapning eller arbejde.

Hvis blot 1/10 af pendlerne i Hovedstadsområdet bruger RUF systemet til at pendle og udnytter tiden konstruktivt, så stiger samfundets produktivitet så meget, at det giver ca. 1 mia kr ekstra i skatteindtægter årligt. Ved 5% kan det forrente en investering på ca. 20 mia kr. Etableringen af systemet incl. kollektive enheder koster mindre end 18 mia. kr.

hillerod1.jpg (12255 bytes) Energi.jpg (22742 bytes) seattle4.jpg (6608 bytes)