plan_knap.jpg (1688 bytes)

RUF systemets pladsforbrug 2

6/10

Backward.gif (1488 bytes)

Forward.gif (1492 bytes)

RUF konceptet indebærer at et givet trafikflow belaster byen mindre end hvis der var tale om biler. I dag belaster bilerne byen på hele strækningen fra motorvejens ende til destinationer i den indre by. En RUF skinne svarer til en fire spors motorvej og den kan på en miljømæssig forsvarlig måde bringe ruf'erne tættere på den indre by og dermed mindske den strækning, der skal køres på gaderne i byen.

En udfletning imellem 2 dobbelt skinner i RUF systemet optager langt mindre plads end en motorvejsudfletning. Man kan derfor f.eks. have en udfletning placeret over Jarmers plads. Den vil optage plads svarende til gadearealet ved jernbanegraven. Fra dette knudepunkt er der mulighed for afkørsel 8 forskellige steder. Eet af stederne kunne f.eks. være en afkørsel direkte til et parkeringshus etableret henover banegraven ved Vesterport.

Man kunne også forestille sig, at en RUF udfletning blev udformet som en slags "byport" ved Søpavillonen.

cityload.jpg (10694 bytes) Kryds06.jpg (13713 bytes) byport1.jpg (11907 bytes)