plan_knap.jpg (1688 bytes)

RUF linieføringer 2

4/10

Backward.gif (1488 bytes)

Forward.gif (1492 bytes)

RUF banerne kan placeres på jorden, under jorden eller som højbane i varierende højde over jorden. Placeringen er meget fleksibel, da skinnerne både kan placeres med ret stejle stigninger (modsat togskinner) og med ret snævre kurver. Det skyldes den specielle skinne, som både tillader  god trækkraft og giver perfekt sideværts styring af køretøjerne.

Ved anlæg af en tunnelbane baseret på RUF, behøves der kun eet tunnelrør til 3 skinner. Det betyder en stor besparelse i anlæg. Det betyder også en mulighed for, at tilpasse kapaciteten ved at benytte den 3'die skinne i den mest brugte retning. I nødsituationer, kan denne skinne benyttes til redningskøretøjer. Det vil ikke føles så klaustrofobisk som i en traditionel tunnel, da der er mere luft omkring køretøjerne end i en tog tunnel.

Skinnen kan udformes, så den udgør et attraktivt element i bybilledet. Vejbelysningen kan integreres i skinnen, så nogle lamper og luftledninger kan fjernes fra rummet over vejen. Skinnens indre kan rumme installationer såsom el, data, kabel TV, telefon og mange andre ting, som så undgår at blive gravet ned i gaden.

maxibro1.jpg (6463 bytes) tunnel2000.jpg (8298 bytes) hca01.jpg (10629 bytes)