plan_knap.jpg (1688 bytes)

Økonomi

10/10

Backward.gif (1488 bytes)

RUF skinnenetværket er opbygget af ultra lette moduler på 20 m længde. Disse kan fremstilles i stort tal på en fabrik og transporteres til monteringsstedet via den færdige skinne. Herved kan etableringen gøres billig og hurtig og systemprisen ventes at blive på 24 mio. pr. km dobbeltskinne inklusive montering. 

RUF konceptet tilbyder et højt serviceniveau, både individuelt og kollektivt. Kombinationen af telebus og automatbane giver rimelig god driftøkonomi, da der køres uden chauffør på de lange stræk. Prisen for en tur kan sættes individuelt sådan at dør-til-dør koster mest. Det er kun muligt fordi maxi-ruf'en er indrettet med separate sæder. Systemet kan altså sælge ture hvis pris svarer til den ønskede rejsekvalitet. Det giver bedre indtægter til systemet end i traditionelle systemer.

Nødvendige kapacitetsudvidelser i trafikstrukturen, som f.eks. den påtænkte udvidelse af jernbanen til Ringsted, kan løses bedre og billigere med RUF systemet. Efter en 4 års analyse og udviklingsfase, kan en RUF skinne anlægges i løbet af 3 år til en pris, der ligger under det halve af, hvad et traditionelt togsystem ville koste. Konsekvenserne ville blive:
1) Bedre trafikbetjening af Ringsted, Borup, Roskilde og Høje Tåstrup
2) Et færdigudviklet RUF system som kan eksporteres til mange steder i verden.
3) En skinne, som også kan bruges af ruf pendlere når disse kommer på markedet.

Folketingets trafikudvalg er blevet orienteret om disse perspektiver.

skinprod.jpg (4663 bytes) flexiblefare.jpg (8067 bytes) econring.jpg (6109 bytes)